Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Fundacja wzięła udział w napisaniu projektu zatytułowanym: „Do szkoły gotowi, start!” – wsparcie przedszkolaków z wrocławskiego Nadodrza w osiągnięciu gotowości szkolnej w programie FIO 2015. Projekt został merytorycznie i formalnie oceniony pozytywnie lecz niedofinansowany z powodu braku środków.