Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Fundacja opracowała kilka projektów, których realizacja będzie możliwa przy wsparciu środków publicznych. Projekt pt. “Równy start” – integracja i wyrównanie szans dzieci z wrocławskiego Nadodrza w przygotowaniach do podjęcia nauki w szkole, otrzymał pozytywne recenzje Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i pomimo braku możliwości dofinansowania jest szansa, iż w kolejnych latach projekt ten będzie mógł być realizowany. W celu poszerzenia wiedzy i kompetencji osoby aktywnie włączające się w prace Fundacji wzięły udział w szkoleniach i warsztatach nt. pozyskiwania środków publicznych i funduszy unijnych na projekty realizowane przez organizacje pożytku publicznego.