Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Fundacja Niebolandia współorganizowała rodzinną imprezę integracyjną, która przyczyniła się do wsparcia środowiska rodzinnego, lokalnego, integracji rodzic-dziecko. Wolontariusze pomogli w zorganizowaniu zabaw, w tworzeniu stoisk piknikowych, w skompletowaniu materiałów przeznaczonych do atrakcji piknikowych, warsztatowych.