Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Fundacja opracowała kilka projektów, których realizacja będzie możliwa przy wsparciu środków publicznych. Projekt pt. “Równy start” – integracja i wyrównanie szans dzieci z wrocławskiego Nadodrza w przygotowaniach do podjęcia nauki w szkole, otrzymał pozytywne recenzje Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i pomimo braku możliwości dofinansowania jest szansa, iż w kolejnych latach projekt ten będzie mógł być realizowany. W celu poszerzenia wiedzy i kompetencji osoby aktywnie włączające się w prace Fundacji wzięły udział w szkoleniach i warsztatach nt. pozyskiwania środków publicznych i funduszy unijnych na projekty realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

„Ciuszki do paczuszki” – zbiórka odzieży i zabawek we współpracy z Przedszkolem Sióstr Św. Józefa. W grudniu 2014 r. fundacja Niebolandia prowadziła zbiórkę odzieży i zabawek. W tym czasie rodziny przynosiły do wystawionych koszy zabawki, przybory szkolne, ubranka dla afrykańskich dzieci z przedszkola w Kamerunie. Zostało przesłanych sześć około 20 kg paczek. W akcji tej Fundacja Niebolandia wspierała Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa, które prowadzi działalność misyjną w Afryce.

 
 
 

Fundacja Niebolandia współorganizowała rodzinną imprezę integracyjną, która przyczyniła się do wsparcia środowiska rodzinnego, lokalnego, integracji rodzic-dziecko. Wolontariusze pomogli w zorganizowaniu zabaw, w tworzeniu stoisk piknikowych, w skompletowaniu materiałów przeznaczonych do atrakcji piknikowych, warsztatowych.

24 czerwca 2014 roku odbył się wykład dla rodziców “Zapobieganie próchnicy u dzieci” w ramach programu edukacyjnego prowadzonego przez ARTIDENT.

W kwietniu 2014 Niebolandia przeprowadziła ;akcję „Wielkanocny stół”. W tym czasie rodziny przynosiły do wystawionych koszy artykuły spożywcze potrzebne do wykonania świątecznych potraw. Do koszy trafiły też gotowe wielkanocne babki oraz dekoracje. Rozdaliśmy żywność dla ok. 10 rodzin. Akcją tą Fundacja Niebolandia wspierała dobroczynną działalność Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa.